Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Пошук по електронному каталогу

Сенсорний інтерфейс
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ
Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотеки

Основні послуги

Додаткові послуги

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
 Полтава Історична

История Полтавы - сайт Бориса Тристанова


НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ДОРОБКИ НАШИХ СПІВРОБІТНИКІВ


Белько О. Банківський кредит Полтавського губернського земства для підтримки кустарних промислів (на прикладі гончарства) / О. Белько // Історична пам’ять. - 2008. - № 1. - С. 70-77.

Белько О. Благодійні пожертви до Полтавської бібліотеки в 1901-1903 рр. / О. Белько // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей 2001-2003 рр. : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. - Полтава : Дивосвіт, 2003. - С. 138-152.

Белько О. Виставкова діяльність кустарного складу Полтавського губернського земства (на прикладах гончарства) / О. Белько // Матеріали підсумкової колегії управління культури і туризму ОДА (16-17 лютого 2006 р., м. Кременчук) та міжрегіональної науково-практичної конференції "Екскурсійна справа і музеї - синтез та комплексний підхід" (24 лютого 2006 р., м. Полтава). - Полтава : АСМІ, 2006. - С. 73-80.

Белько О. Глина як фактор впливу на формування професійних знань гончарів / О. Белько // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / ред. В. О. Мокляк. - Полтава : Полтавський літератор, 2010. - Вип. V. - С. 491-499.

Белько О. Діяльність комітету Полтавської Громадської бібліотеки в 1901-1903 роках / О. Белько // Рідний край. - 2001. - № 2. - С. 100-106.

Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876–1919) : монографія / Белько О. – Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 280 с.

Белько О.О. Земські ініціативи щодо організації підготовки фахівців із вогнетривкого будівництва // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. За рік 2008. Гончарне шкільництво / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – С. 258-266.

Белько О. Літописець козацької слави : [про С. Величка] / О. Белько, О. Супруненко // Молода громада. - 1995. - 18 серп. - С.  7.

Белько О. Мовчазні  ієрогліфи,  або пайцза з Полтави / Белько О. // Археологічний літопис Лівобережної України . - 1999. - № 1. - С. 84-85.

Белько О. Напрями діяльності Полтавського  губернського земства щодо підтримки гончарного промислу / О. Белько // Історична пам’ять. - 2009. - № 2. - С. 71-80.

Белько О. Опішненський горщик мандрує по світу : [з історії розвитку гончарного промислу на Полтавщині] / О. Белько // Слов’янський збірник. - Полтава, 2007. - Вип. 6. - С. 367-372.

Белько О. О. Організація лабораторних дослідів глин та полив у гончарних навчальних закладах Полтавського губернського земства (1894–1916 рр.) / О. О. Белько // Сіверянський літопис. – 2019. – № 1 (145). – С. 185–196.

Белько О. О. Першопочатки виготовлення глиняної черепиці й цегли, як складових гончарства на Полтавщині, за сприяння органів земського самоврядування (1894–1899 Рр.) / О. О. Белько // Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 56. – С. 54–59.

Белько О. О. Початок реалізації земських ініціатив з використання глини в житловому будівництві на Полтавщині (1894-1916 рр.) / О. О. Белько // Сіверянський літопис. – 2018. – № 5 (143). – С. 162–171.

Белько О. О. Розвиток виробництва будівельної кераміки на Смілянському черепичному заводі Роменського повіту на Полтавщині (початок ХХ ст. // Сіверщина в історії України : наукове видання. – Глухів-Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – Вип. 12. – С. 255-258.

Белько О. О. Українській традиції – нове життя / О. О. Белько // Науковий вісник Національного музею історії України : матеріали щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України: статті публікації повідомлення : збірник наукових праць. / відп. ред. Б. К. Патриляк. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 579-584.

Белько О. А. Черепичное производство – составная часть экономического развития Полтавской губернии / О. А. Белько // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» : у 5 частках. Ч. 4 : Проблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны / гал. рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 653–656.

Белько О. О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарному промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Белько // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – К. : УНІСЕРВ, 2011. – Вип. 35. – С. 55–61.

Белько О. О. Шляхи реалізації програми вогнетривкого будівництва на Полтавщині (1894–1915) / О. О. Белько // Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. – К., 2019. – Вип. 57. – С. 49–55.

Власенко Л. М. Бібліотеки Полтавської області в 2014-2015 рр.: технологічне забезпечення та представлення в мережі інтернет [Електронний ресурс] // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – C. 75-79.

Власенко Людмила. "В усі часи наша бібліотека несла у світ ідеї просвіти і любові до Батьківщини" / Л. Власенко ; розмову вела С. Тренич // Полтавський вісник . - 2014. - 12 груд. (№ 50). - С. 18. : фот.

Власенко Людмила. Віртуалізація інформаційно-бібліографічного обслуговування Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського  / Л. Власенко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 22 листоп. 2018 р. - Полтава: ПНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. - С. 175.

Власенко, Людмила Миколаївна. Електронні краєзнавчі ресурси бібліотек Полтавської області : [у т. ч. Полтав. ОУНБ] / Л. М. Власенко // Короленківські читання : збірник / Харківська державна наукова б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури, Українська бібліотечна асоціація. - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2017. - 2016: Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору, Ч. 1. - С. 120-125.

 Власенко, Людмила. Земний уклін великому полтавцю : до 245-ої річниці від дня народження Івана Котляревського / Л. Власенко // Полтавський вісник. - 2014. - 5 верес. (№ 36). - С. 18.

Власенко, Людмила. Інформаційні ресурси публічних бібліотек Полтавської області / Л. Власенко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 23 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України. - Полтава, 2016. - С. 175-180.

Власенко Л. М. Краєзнавча робота ПОУНБ ім. І. П. Котляревського: "Моя Полтаво, ти благословенна" / Л. М. Власенко // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 20 листоп. 2013 р. - К. : Фоліант, 2014. - С. 12-14.

Власенко, Людмила. Меморіалізація Полтавської баталії в друкованих виданнях (з фондів ПОУНБ ім. І. П. Котляревського) / Л. Власенко // Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника І. Ф. Павловського. - Полтава : Говоров С. В., 2015. - Вип. 1 : 2011-2015 рр. - С. 238-244.

Власенко, Людмила. Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського: досвід сучасного е-обслуговування користувачів / Л. М. Власенко // Короленківські читання : збірник. - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 2014 : Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору : матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8 жовт. 2014 р. - С. 81-85.

Власенко, Людмила. След на земле, оставленный выдающимися полтавчанами: [П. Величковский и И. Ф. Павловский: краткая биография и библиографический список] / Л. Власенко // Мир библиографии. - 2011. - № 6. - С. 53-56.

Власенко Л. М. Сучасна бібліотека - рівні можливості для всіх користувачів / Л. М. Власенко // Сучасна бібліотека у науковому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. Полтава, 21-24 жовт. 2014 р. - С. 111-118.

Власенко, Людмила. Унікальне видання про І. Котляревського: [про біобібліографічний покажчик, який було видано в ПОУНБ ім. І. П. Котляревського] / Л. Власенко // Вісник книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 15.

Власенко, Людмила. Художник-фальшивомонетчик? Полтавский период отца и сына Мясоедовых / Л. Власенко // Мир библиографии. - 2014. - № 4. - С. 58-59.

Влезько Н. В. Від бібліотекаря - до директора [В. Д. Загорулько] / Н. Влезько // Біб. форум України. - 2016. - № 1. - С. 51-52

Влезько Н. В. Роль Української бібліотечної асоціаціїв організації національно-патріотичного виховання молоді в бібліотеках / Н. В. Влезько // Національно-патріотичне виховання молоді як стратегічний напрям діяльності бібліотеки : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 11-13 жовтня. 2016 р. - Київ, 2016. - С. 52-55.

Влезько Н. VI Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів «Адвокація у стилі ЕТНО»: враження учасників  (09.07.2018) [електронний ресурс] / Н. Влезько, М. Федорова // Українська бібліотечна асоціація

Дідусенко Г. Від Олександрівського реального училища до Полтавського політехнічного коледжу // Край. - 2017. - Груд. (№ 164).

Дідусенко Г. А. Гортаючи стародруки: що писали полтавці про І. П. Котляревського (за фондами Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського) // "Будеш, батьку, панувати" : матеріали краєзнавчих читань, присвячених 250-й річниці від дня народження І. П. Котляревського / Департамент культури і туризму, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського ; Полтавська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ; Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського ; Полтавське обласне відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» ; редкол.: Н. В. Влезько [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2019. – С. 112-122.

Дідусенко Г. Документальна скарбниця історичної пам'яті краю: (з   досвіду   роботи   Полтавської   обласної універсальної  наукової  бібліотеки  імені  І.  П. Котляревського) // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В.П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. – К., 2019. – С. 96-102. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Дідусенко Г. А. Жанр "щоденника" в літературі Полтавщини // Полтавщина - земля моя свята : збірник кращих матеріалів Х обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Полтава : Техсервіс, 2019. - С. 12-15.

Дідусенко Г. "Залишитися на землі, що б то не було..." : краєзнавчо-бібліографічна розвідка / Г. Дідусенко, М. Федорова // Шуть А. А. Маріїна долина : збірник / А. А. Шуть. - Полтава : Полтавський літератор, 2018. - С. 116-157.

Дідусенко Г. "Крізь роки болю і надій..." : (нові видання Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, присвячені Петру Петровичу Ротачу) / Г. Дідусенко, М. Федорова // Бібліотечна планета. - 2018. - № 2. - С. 33-34.

Дідусенко Г. А. ПАМ’ЯТНІ КНИГИ ЯК УНІКАЛЬНЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ МИНУЛОГО ПОЛТАВЩИНИ (ЗА ФОНДАМИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО) // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 59-65.

Дідусенко Ганна. Цінне джерело історичної пам’яті нації / Г. Дідусенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2019. - № 2. - С. 19-22.

Захарченко С. Н. Информационно-аналитическая деятельность Полтавской ОУНБ им. И. П. Котляревского: от разработки до внедрения проектов [Електронний ресурс] //  Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – C. 80-86.

Захарченко, Светлана Николаевна. Информационно-библиографический сервис Полтавской областной универсальной научной библиотеки им. И. П. Котляревского / С. Н. Захарченко // Короленківські читання : збірник. - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 2014 : Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору : матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8 жовт. 2014 р. - С. 86-94.

Карпенко Л. До сторіччя архівної справи на Полтавщині : [про книжкову виставку та бібліографічний покажчик літератури, створений у Полтав. ОУНБ до 100-річчя ДАПО] / Л. Карпенко // Полтавський вісник. - 2018. - 30 серп. (№ 35). - С. 6. : фот.

Карпенко Л. М. Книжкові колекції із фонду відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського / Л. М. Карпенко, О. П. Перепьолкіна // Полтавщина - земля моя свята : збірник кращих матеріалів VII обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Полтава : Техсервіс, 2016. - С. 23-26.

Карпенко Л. Полтавське книговидавництво часів незалежності : [про виставку у Полтав. ОУНБ] / Л. Карпенко // Полтавський вісник. - 2018. - 23 серп. (№ 34). - С. 6. : фот.

Карпенко Л. Час в обєктиві Йозефа Хмелевського: до 170-річчя від дня народження // Полтавський вісник. - 2019. - 21 берез. (№ 12). - С. 24. : фот.

КНИГА, ВИПЛЕКАНА ЖИТТЯМ: рецензія на книгу В. Самородова та С. Кигим "Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.)». – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 144 с.

Костенко Леся. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек / Л. Костенко // Бібліотечна планета. - 2019. - № 4. - С. 14-16.
 
Крамарєва Ю. С. «Театр сучасного діалогу» як метод вирішення конфліктів : перспективи організації соціального театру в бібліотеці [Електронний ресурс] // Форум молодих бібліотекарів «Бібліотека на мапі міста»: зб. матеріалів / Укр. біб. асоц. ; редкол. О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, В. С. Пашкова, В. Є. Сошинська, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко, Л. П. Шендерівська. – Київ: УБА, 2016. – С. 27-29. 

Лисенко, Лариса. Бібліотечний квест як дієва форма популяризації читання та вітчизняної книговидавничої продукції : [на прикладі ПОУНБ ім. І. П. Котляревського] / Л. Лисенко // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 3. - С. 56-58.

Лисенко Лариса. Проблемні питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів вільного доступу / Л. Лисенко // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 16-17.

Перепьолкіна О. Відвідайте книжкову виставку, присвячену довгожителям Полтавщини : [у Полтав. ОУНБ] / О. Перепьолкіна // Полтавський вісник. - 2019. - 12 груд. (№ 50). - С. 9. : фот

Стоян В. В. Формування фонду відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського / В. В. Стоян // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листоп. 2015 р. - К. : [б. и.], 2015. - С. 204-208.

Федорова М. В перегуку століть: Пантелеймон Куліш і Полтавщина / М. Федорова // Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності : зб. матеріалів круглого столу з онлайн зв’язком 12 вересня 2019 р., м. Суми / уклад. О. М. Малиш. — Суми : Триторія, 2019. — С. 95-101.

Федорова М. Видавничі проєкти відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред.. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В.П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. – К., 2019. – С. 305-312. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Федорова М. А. Видання поеми "Енеїда" І. П. Котляревського у фондах Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського / М. А. Федорова, Н. В. Влезько // "Будеш, батьку, панувати" : матеріали краєзнавчих читань, присвячених 250-й річниці від дня народження І. П. Котляревського / Департамент культури і туризму, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського ; Полтавська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ; Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського ; Полтавське обласне відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» ; редкол.: Н. В. Влезько [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2019. – С. 153-159.

Федорова М. Видатні жінки Полтавщини : [у т. ч. про виставку в Полтав. ОУНБ] / М. Федорова // Полтавський вісник. - 2018. - 8 берез. (№ 10). - С. 6. : фот.

Федорова М. А. Внесок В. І. Сазанова у розвиток сільскогосподарської дослідної справи на Полтавщині (огляд праць вченого з фонду Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського) // Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія і сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на посвяту 90-річчя кафедри землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії, 27-28 листопада 2018 р., м. Полтава. - Полтава : ПДАА, 2019. - С. 67-60.

Федорова М. А. Вони творили бібліотеку : історія Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського в особах / М. А. Федорова, Н. В. Влезько // Полтавщина - земля моя свята : збірник кращих матеріалів VII обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Полтава : Техсервіс, 2016. - С. 19-23.

Федорова М. А. «Енеїді» І. П. Котляревського – 220 років (огляд видань поеми з фонду Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського) // Полтавщина – земля моя свята : збірник кращих матеріалів IX обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Полтава: Техсервіс, 2018. - С. 7-11.

Федорова М. А. Життя, віддані науці: Віра Жук - Ірина Петренко // Біографія вчителя у біографії учня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.) / наук. ред. Л. В. Литвинюк. - Полтава : ПОІППО, 2018. - С. 161-165.

Федорова М. "Ішли дві долі різними шляхами, на роздоріжжі долі обнялись" : [про книжкову виставку з такою назвою у відділі краєзнавства Полтав. ОУНБ] / М. Федорова // Полтавський вісник. - 2019. - 7 лют. - С. 11. : фот.

Федорова М. А. Книжкова колекція письменника та літературознавця Петра Петровича Ротача у фонді відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського // Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону : зб. матеріалів обласної наук.-краєзнавчої конф. з он-лайн зв’язком 19 квітня 2018 р., м. Суми / уклад. О. М. Малиш. — Суми : Триторія, 2018. – С. 75-81.

Федорова М. КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ ПИСЬМЕННИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА РОТАЧА У ФОНДІ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХX Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – C. 127-134.

Федорова М. А. Книжкова колекція поета-пісняра Андрія Єфремовича Пашка у фонді відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХXІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – C. 120-128.

Федорова М. А. Книжкові колекції Петра Ротача, Віри Жук, Андрія Пашка, Валерія Волоскова, Іллі Галіна (з фондів Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського) // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С.115-121.

Федорова М. Краєзнавчий ДБА Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського [Текст] / М. Федорова // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лют. 2013 р. Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії" : збірник / Рівненський державний гуманітарний ун-т. - Рівне, 2013. - С. 32-37.

Федорова М. Краєзнавчі читання до 90-річчя Віри Жук : [у Полтав. ОУНБ] / М. Федорова // Полтавський вісник. - 2018. - 19 квіт. (№ 16). - С. 22. : фот.

Федорова М. Олексії з полтавського краю : [про книжкову виставку в Полтав. ОУНБ] / М. Федорова // Полтавський вісник. - 2018. - 29 берез. (№ 13). - С. 22. : фот.

Федорова М. А. ОСОБИСТІ КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ У ФОНДІ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО // Четверті Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві), 25–26 жовтня 2018 року. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 232-241.

Федорова М. А. Періодичні та продовжувані видання Полтавщини аграрного профілю (з рідкісного фонду Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 17 травн. 2019 р. / НААН України, Державна наукова сільськогосподарська б-ка. - К. : [б. и.], 2019. - С. 256-260.

Федорова М. Подарунок громаді і музею : [про нове видання відділу краєзнавства ПОУНБ, присвячене 125-річчю краєзнавчого музею] / М. Федорова, Г. Дідусенко // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 31-32.

Федорова М. "Полтаве, родной стране своей, как благодарный сын..." : (книжки з бібліотеки М. І. Гнідича у фонді Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського) / М. А. Федорова // Короленківські читання : збірник / Харківська державна наукова б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури, Українська бібліотечна асоціація. - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2017. - 2016: Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору, Ч. 2. - С. 40-47.

Федорова М. А. Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського в роки Другої світової війни / М. А. Федорова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листоп. 2015 р. - К. : [б. и.], 2015. - С. 215-220.

Федорова М. А. Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського - 120 років : [історія та сьогодення] / М. Федорова // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 2. - С. 60-65.

Федорова М. Пустовіт Тарас Павлович // Енциклопедичний вісник України. - 2019.  - № 11.

Федорова М. Роль і місце бібліотек у громадській діяльності Володимира Галактіоновича Короленка  / М. Федорова, Н. Влезько // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 4. - С. 47-49.

Федорова М. Роль і місце бібліотек у громадській діяльності письменника-гуманіста : до 165-річчя від дня народження Володимира Короленка / М. Федорова // Полтавський вісник. - 2018. - 26 лип. (№ 30). - С. 7. : фот.


Федорова М. Світлій пам’яті історика, енциклопедиста, архівіста : [про вшанування пам’яті історика В. Н. Жук у приміщенні ПОУНБ ім. І. П. Котляревського] / М. Федорова // Козельщинські вісті. - 2018. - 9 листоп. (№ 45). - С. 1, 4. : фот.

Федорова М. А. «Шевченкове слово лунає на Полтавщині» : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / М. Федорова // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 4. - С. 6-7.

Федорова М.  РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ ПОЛТАВЩИНИ // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. - Київ, 2017. - С. 103-111.

Федорова М. А. «Рік Шевченка в Полтавській ОУНБ імені І. П. Котляревського» / М. А. Федорова // Бібліотечна планета. - 2015. - № 1. - С. 33-34.

Федорова, М. А. Формування фонду рідкісних і цінних видань Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського. Бібліотека М. І. Гнідича / М. А. Федорова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 210-річчю Харківського національного медичного університету та 95-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ, м. Харків, 5-12 жовт. 2015 р. - Х. : Харківський національний медичний ун-т, 2015. - С. 161-166.

Федорова М. А. Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського [електронний ресурс] / М. А. Федорова, Н. В. Влезько // Українська бібліотечна енциклопедія.

Чорноволенко Л. Адміністративна реформа і бібліотеки: реалії та перспективи / Л. Чорноволенко // Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. школи методиста, 27-30 листоп. 2017р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Богуш. - Київ, 2018. - С. 38-43.
Режим роботи:
Понеділок-четвер: 9.00 – 19.00
П’ятниця, неділя: 10.00 – 18.00
Вихідний: субота

Санітарний день: останній понеділок кожного місяця
Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського